Biton is een erkende studentengezelligheidsvereniging van de UU en de HU. Dit betekend ook dat wij elk jaar afspraken met de UU en HU maken over wat wel en niet is toegestaan tijdens onze introducties. Dit doen wij via de Adviescommissie Introductietijden Utrecht (AIU), een commissie van oud verenigingsbestuurders dat tijdens de introductie 24uur voor ons paraat staat voor advies/meldingen en elk jaar met ons een gedragscode opstelt. Deze gedragscode regels gelden voor alle studentengezelligheidsverenigingen in Utrecht. Gezien B.I.T.O.N. geen ontgroening heeft zijn veel van de regels van de gedragscode voor ons vanzelfsprekend en hebben wij vanwege ons gelijkwaardige karakter zelfs een paar uitzonderingen. We nemen deze gedragscode zeer serieus en we zorgen dat onze introducties ten alle tijden aan de gedragscode voldoet.

Mocht je de regels zelf willen nalezen zijn ze hier onder te vinden. Je kan zelf contact opnemen met AIU via adviescommissieKMT@uu.nl als als je graag in contact wil komen met vertrouwenspersonen van de UU en HU of je van mening bent dat B.I.T.O.N. zich niet houdt aan de gedragscode.